Bestilt og levert grafikk anses som kjøpt. Dette er uavhengig av om grafikken benyttes eller ikke.