Tilfør avisen noe ekstra

Nyhetsgrafikk er i mange tilfeller den mest pedagogiske og leservennlige måten å presentere nyheter på. Teknologi og forskning blir mer forståelig, store mengder tall og data samles og gis mening. Komplekse hendelsesforløp blir oversiktlige slik at leserne lettere kan følge historien.

[Les mer]