Snorkelmerder skal stoppe lakselusa

Et not-tak på flere meters dyp i snorkelmerder skal begrense lakselusens tilgang til oppdrettslaks. Foreløpige resultater viser at antall fastsittende lus har blitt redusert med 80 prosent i snorkelmerdene sammenlignet med i vanlige merder.

Høyde: 148mm
Bredde: 96mm
Dato: 16.04.2018
NYG14048


Ønsker du å bestille denne grafikken. Send oss en e-post: