AFP -mest for menn

Halvparten av 66 år gamle menn mottok tidlig alderpensjon i 2015, mot bare 20 prosent av kvinnene.

Høyde: 107mm
Bredde: 46mm
Dato: 13.04.2018
NYG14045


Ønsker du å bestille denne grafikken. Send oss en e-post: