Antall innvandrere i jobb øker

Over 400 000 innvandrere var i jobb i 4. kvartal 2017. Det er 65 % av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20–66 år. For øvrig befolkningen var andelen på 78 %.

Høyde: 107mm
Bredde: 46mm
Dato: 13.03.2018
NYG13948


Ønsker du å bestille denne grafikken. Send oss en e-post: