God norsk jul-juleansvar

Hvis Norge var et land med bare 100 innbyggere... ville 60 mene at menn og kvinner deler juleutgiftene likt

Høyde: 60mm
Bredde: 46mm
Dato: 06.12.2017
NYG13604


Ønsker du å bestille denne grafikken. Send oss en e-post: