Flere mottar dagpenger

Riksrevisjonen reagerer på at flere Nav-kontorer ikke sjekker om dagpengemottakere oppfyller kravene til å være reell arbeidssøker.

Høyde: 71mm
Bredde: 96mm
Dato: 14.11.2017
NYG13554


Ønsker du å bestille denne grafikken. Send oss en e-post: