Dette er «oktoberbarna»

I dag er det 273 personer i asylmottak med tidsbegrenset tillatelse for enslige mindreårige. 102 av dem fyller 18 år i oktober, november og desember og risikerer å sendes tilbake til Afghanistan.

Høyde: 144mm
Bredde: 96mm
Dato: 04.12.2017
NYG13552


Ønsker du å bestille denne grafikken. Send oss en e-post: