Her kan du se stedene som har hatt frostdager i sommer

Interaktivt kart som viser alle steder som har hatt temperaturer under 0 grader i sommer. ... [Les mer]


Mangefulle klimadata truer Parisavtalen

Flere klimagasser blir sluppet ut i atmosfæren uten at de blir registret. Dette bryter med er ett av ... [Les mer]


Normalt julivær

Månedstemperaturen for hele landet lå nær normalen. De største avvikene var på Vestlandet og i ... [Les mer]


Været som var

Interaktiv grafikk med værrekorder for forrige måned. Lands- og fylkesnivå. ... [Les mer]


Derfor tordner og lyner det

Interaktiv grafikk ... [Les mer]


Gigantisflak løsnet i Antarktis

Tapet av isflaket gjør hele Larsen C-bremmen sårbar for fremtidig kollaps, noe som kan øke det ... [Les mer]


Normalt junivær

Månedstemperaturen for hele landet lå nær normalen. De største avvikene var i Nordland med nær to ... [Les mer]


Været som var

Interaktiv grafikk med værrekorder for forrige måned. Lands- og fylkesnivå. ... [Les mer]


Normalt maivær

Månedstemperaturen for hele landet lå nær normalen, på Vestlandet og høyereliggende strøk i ... [Les mer]


USA er nest største forurenser i Paris-avtalen

Parisavtalen trådte i kraft 4. november 2016 etter at 55 land som stod for minst 55 % av de globale ... [Les mer]


Page 1 of 19