Norges fire nye ubåter

Tyske ThyssenKrupp 212A-klasse er valgt av Forsvarsdepartementet som leverandør av nye ubåter til Norge. De leverte også forrige ubåttype. Tyskland og Italia har 212A i dag.

Høyde: 107mm
Bredde: 96mm
Dato: 21.04.2017
NYG12347


Ønsker du å bestille denne grafikken. Send oss en e-post: