Økt ledighet i Troms

1,9 % av arbeidsstyrken i Troms var helt arbeidsledig i november. ... [Les mer]


Økt ledighet i Østfold

2,9 % av arbeidsstyrken i Østfold var helt arbeidsledig i november. ... [Les mer]


Lavere ledighet i Oslo

3 % av arbeidsstyrken i Oslo var helt arbeidsledig i november. ... [Les mer]


Lavere ledighet i Sør-Trøndelag

2,3 % av arbeidsstyrken i Sør-Trøndelag var helt arbeidsledig i november. ... [Les mer]


Økt ledighet i Hordaland

3,2 % av arbeidsstyrken i Hordaland var helt arbeidsledig i november. ... [Les mer]


Økt ledighet i Sogn og Fjordane

1,5 % av arbeidsstyrken i Sogn og Fjorande var helt arbeidsledig i november. ... [Les mer]


Økt ledighet i Oppland

1,8 % av arbeidsstyrken i Oppland var helt arbeidsledig i november. ... [Les mer]


Lavere ledighet i Buskerud

2,6 % av arbeidsstyrken i Buskerud var helt arbeidsledig i november. ... [Les mer]


Økt ledighet i Nord-Trøndelag

2 % av arbeidsstyrken i Nord-Trøndelag var helt arbeidsledig i november. ... [Les mer]


Page 1 of 1413